ȘCOALA DE VARĂ HAPPY CINEMA

Cum poți merge gratuit la film în 3 pași simpli:

 

Pasul 1: Soliciți carnetul de elev al "Școlii de vară Happy Cinema" de la casa de bilete a cinematografului.

Pasul 2: De fiecare dată când vii la film, prezinți carnetul, împreună cu biletul achiziționat, la casa de bilete.

Pasul 3: Când ai acumulat 4 ștampile pe carnetul tău de elev, beneficiezi de 1 intrare gratuită la orice film din program.

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

ȘCOALA DE VARĂ HAPPY CINEMA

 

I. Organizator

I.1. Organizatorii campaniei promoționale sunt:

SC INSPIRE THROUGH SRL persoană juridică română, cu sediul în Craiova, Str. Rîului, Nr. 429, Jud Dolj, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J16/467/2005, C.I.F. RO17303378

și

SC INTECH SOLUTIONS SRL cu sediul în strada Macinului, nr 29, Craiova, Dolj cod fiscal RO 31965532, înregistrată la Registrul Comerţului sub numarul J16/1096/2013

 

II. Durata campaniei promoționale

II.1. Campania promoțională va incepe in data de 01.07.2022, ora 10.00 și se va finaliza în data de 31.08.2022, ora 00:00. Promoția este valabilă în limita stocului disponibil.

II.2. Campania promoțională va fi organizată în locațiile Happy Cinema din București, Buzău, Focșani, Alexandria, Bacău, Bistrița, Botoșani și Vaslui.

 

III. Drept de participare

III.1. Promoția se adresează preșcolarilor și elevilor din clasele I-XII.

III.2. Are drept de participare oricine îndeplinește condițiile de mai sus și poate prezenta, la cererea reprezentanților Happy Cinema, un carnet de elev valid (în cazul elevilor).  

III.3. Pot participa la această campanie promoțională si angajaţii companiilor Inspire Through SRL și Intech Solutions SRL, asociații/acționarii, administratorii și angajații societăților comerciale în ale căror locații se desfășoară campania promoțională, precum şi rudele până la gradul doi inclusiv sau afinii (soț/soție) ai tuturor celor menționați anterior.

 

IV. Modalitatea de desfășurare

IV.1. Clientul va solicita la casa de bilete a cinematografelor carnetul de elev la “ȘCOALA DE VARĂ HAPPY CINEMA”. De fiecare dată când clientul va prezenta reprezentanților cinematografului un bilet la film valid, achiziționat online sau de la casa de bilete, i se va aplica o ștampilă în carnetul de elev. Această ștampilă atestă faptul că respectivul client a vizionat un film în cadrul Școlii de Vară Happy Cinema. Când un client acumulează patru ștampile are dreptul la o vizionare gratuită a oricărui film din program, cu respectarea recomandării de vârstă și a altor restricții. Carnetul de elev va fi reținut de reprezentanții Happy Cinema în momentul în care clientul beneficiază de intrarea gratuită. Biletul gratuit trebuie folosit până la data de 31 august 2022.

IV.2. Vizionarea gratuită nu include și ochelari 3D gratuiți, în cazul în care aceștia sunt necesari.

IV.3. Prin bilet valid se înțelege orice tip de bilet, achiziționat online sau de la casa de bilete, cu excepția biletelor de tip “family pack” și a biletelor incluse în oferta de grup.

IV.4. Clientul este singurul responsabil pentru păstrarea biletului și/sau a bonului fiscal/chitanței de plată.

 

V. Contestații

V.1. Orice contestatie va fi depusă, după caz, la casele de bilete din incinta Happy Cinema. Cererea scrisă, expresă și motivată în vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea Regulamentului trebuie depusă în termen de 24 de ore de la data constatării neregulii, orice sesizare în acest sens depusă după trecerea termenului de mai sus fiind considerată nulă de drept și neavenită.

Eventualele contestații vor fi soluționate în termen de 48 de ore.

 

VI. Excluderi

VI.1. Biletele gratuite dobândite indiferent de metodă – concursuri, parteneriate, etc – nu pot participa la campanie.

 

VII. Protecția datelor cu caracter personal

VII.1. Prezentul Regulament este la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, putând fi consultat gratuit la birourile de informații din cinematografele Happy Cinema și pe site-ul www.happycinema.ro

VII.2. Participarea la campania promoțională implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

VII.3. Prin înscrierea şi participarea la campanie, participanții declară că sunt de acord ca datele lor cu caracter personal, respectiv: nume și imagine, să intre în baza de date a Inspire Through SRL și Intech Solutions SRL, să fie prelucrate şi utilizate de acesta (personal ori prin împuterniciţi) în scopuri precum: înregistrarea şi validarea utilizatorilor campaniei promoţionale, înmânarea biletelor cu preț special, îndeplinirea obligațiilor fiscale, scopuri de marketing, fără alte obligații sau plăți, în conformitate cu dispozițiile legale în materie.

VII.4. Participanții au dreptul de a accesa, de a rectifica, de a șterge, de a solicita restricționarea procesării, la portabilitatea datelor, la opoziție, de a  retrage consimțământul, de a nu face obiectul unei decizii atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri în cazul în care aceasta produce efecte juridice sau  afectează în mod semnificativ, de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezenta campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.  Inspire Through SRL și Intech Solutions SRL certifică faptul că vor respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, a Regulamentului UE 2016/679, precum și a OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

VII.6. Participantul la promoție în calitate de persoană vizată, are conform Legii nr. 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18).  

VII.7. În vederea exercitării drepturilor sale, persoana vizată va înainta Organizatorilor o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, la adresele de pe site.

VII.8. Dacă participantul intenționează să își exercite drepturile prevăzute în Politica de Confidențialitate, persoana vizată poate înainta Organizatorilor o cerere scrisă la punctele de lucru.

 

VIII. Dispoziții finale

VIII.1. Organizatorii campaniei promoționale nu sunt răspunzători de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de prețurile speciale oferite.

VIII.2. Prin participarea la campania promoțională ȘCOALA DE VARĂ HAPPY CINEMA participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

VIII.3.  Participanții nu pot primi echivalentul în bani al nici unui bilet de acces.

VIII.4. Campania promoțională poate fi amânată, întreruptă sau încheiată înaintea finalului anunțat al perioadei de campanie, în caz de forță majoră sau printr-o decizie unilaterală a organizatorilor.

VIII.5. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra biletelor de intrare.

VIII.6. În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorii își rezervă dreptul de a retrage biletele gratuite acordate.

VIII.7 Organizatorii își rezervă dreptul să modifice prezentul regulament prin act adițional de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați și/sau a publicării actului adițional pe site-ul www.happycinema.ro și la birourile de informatii din locațiile Happy Cinema.