O iarnă ca-n filme!

Vino la film în perioada 22 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022 și câștigă premii garantate! *

Pentru fiecare tranzacție cu bilete pe care o faci, online sau în cinematograf, ai șansa de a învârti roata digitală a norocului și poți câștiga aleator unul dintre sutele de premii:

Jucărie-camion Coca Cola

Caciuli Coca Cola

Cutii metalice Coca Cola

Borcane de cafea solubilă Nescafe

Plicuri cu cafea solubila sau cappucino Nescafe

Batoane de ciocolata KitKat

Bucură-te de o iarnă ca în filme la Happy Cinema!

*Premiile se oferă în limita stocului disponibil. 

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

“O iarnă ca-n filme”

 1. Organizator

I.1. Organizatorii campaniei promoționale sunt:

SC Inspire Through SRL persoană juridică română, cu sediul în Craiova, Str. Rîului, Nr. 429, Jud Dolj, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J16/467/2005, C.I.F. RO17303378

și

SC Intech Solutions SRL persoană juridică română, cu sediul în Craiova, Str. Măcinului, Nr. 29, Jud Dolj, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J16/1096/2013, C.I.F. RO31965532.

 1. Durata campaniei promoționale

II.1. Campania promoțională va incepe in data de 22.12.2021, ora 12:00 si se va finaliza in data de 09.01.2022, ora 24:00.

II.2. Campania promoțională va fi organizată în incinta cinematografelor:

Happy Cinema București - Șoseaua Progresului nr. 151-171 (În incinta Liberty Center), București, sector 5

Happy Cinema Buzău - B-dul Unirii 301A (în incinta Galleria Mall Buzău), Buzau, jud. Buzau

Happy Cinema Focșani - Calea Moldovei nr. 32 (În incinta Focșani Mall), Focșani, jud. Vrancea

Happy Cinema Alexandria - Strada Libertății 242, etaj 3 (în incinta Winmarkt), Alexandria, jud. Teleorman

Happy Cinema Bistrita - Calea Moldovei 13A, Bistrița, jud. Bistrita Nasaud

Happy Cinema Bacau - Calea Republicii nr. 181, Bacău, 600303 Romania (în incinta Hello Shopping Park), jud. Bacau

Happy Cinema Vaslui - Strada Ștefan cel Mare 275a, (in incinta Silver Mall) Vaslui, jud. Vaslui

Happy Cinema Botoșani - Calea Naționala, nr. 91, Botoșani (în incinta Uvertura Mall), jud. Botoșani

III. Drept de participare

III.1. Are drept de participare orice persoana fizică rezidentă din Romania care a efectuat cel puțin o tranzacție cu bilete de intrare la oricare dintre cinematografele Happy Cinema sus-menționate, în perioada 22.12.2021-09.01.2022.

III.2. Nu pot participa la această campanie promoțională angajaţii companiilor  Inspire Through SRL și Intech Solutions SRL, asociații/acționarii, administratorii și angajații societăților comerciale în ale căror magazine se desfășoară loteria publicitară, precum şi rudele pana la gradul doi inclusiv sau afinii (soț/soție) ai tuturor celor mentionați anterior.

 1. Descrierea Premiilor Acordate

IV.1. Premiile ce pot fi castigate in cadrul campaniei promoționale sunt:

 1. 250 mini-camioane Coca Cola, în valoare de 4.7 lei fiecare;
 2. 250 camioane Coca Cola cutie metalică, fiecare in valoare de 5.43 lei;
 3. 250 căciuli Coca Cola, în valoare de 6.96 lei fiecare
 4. 250 căciuli Coke Xmas, fiecare în valoare de 250 lei
 5. 300 cutii Nescafe original 3 in 1, în valoare de 15.6 lei fiecare
 6. 300 cutii Nescafe Capuccino, fiecare în valoare de 6.5 lei
 7. 300 borcane Nescafe Gold 100 g, în valoare de 17 lei fiecare
 8. 300 borcane Nescafe Gold Crema 100 g, în valoare de 17 lei fiecare
 9. 300 borcane Nescafe Gold Origins Sumatra 100 g, în valoare de 19 lei fiecare
 10. 480 batoane ciocilata KItKat Chuncky Popcorn, în valoare de 2 lei fiecare
 11. 20 vouchere Therme, în valoare de 91.2 lei fiecare
 12. 10 vouchere V-Max Carting, fiecare în valoare de 80 lei

Valoarea totala a premiilor este de 30 621 lei.

 1. Taxe si impozite

V.1. In cazul in care valoarea premiilor impune, Organizatorul va suporta impozitul aferent si il va vira la bugetul de stat, conform prevederilor legale în vigoare.

 1. Protecția datelor cu caracter personal

VI.1. Prezentul Regulament este la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit la birourile de informatii din cinematografele Happy Cineme si pe site-ul www.happycinema.ro

VI.2. Participarea la campania promoțională implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

VI.3. Prin înscrierea şi participarea la Campanie, Participanții declară că sunt de acord ca datele lor cu caracter personal, respectiv: nume și imagine, să intre în baza de date a Inspire Through SRL și Intech Solutions SRL, să fie prelucrate şi utilizate de acesta (personal ori prin împuterniciţi) în scopuri precum: înregistrarea şi validarea câştigătorilor campaniei promoţionale, înmânarea premiilor câștigătorilor, îndeplinirea obligațiilor fiscale. De asemenea, prin înscrierea la campania promoțională “O iarnă ca-n filme”, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament și ca, în situația în care vor fi desemnați drept câștigători ai premiilor acordate prin tragere la sorţi, numele și imaginea lor să fie făcute publice și folosite în scopuri de marketing, fără alte obligații sau plăți, în conformitate cu dispozițiile legale în materie, după semnarea unei declaraţii/acord în acest sens.

VI.4. Inspire Through SRL și Intech Solutions SRL,, prin acesta campanie, pot procesa datele cu caracter personal în scopuri de marketing cu privire la produsele lor.

VI.5. Participantii au dreptul de a accesa, de a rectifica, de a șterge, de a solicita restricționarea procesării, la portabilitatea datelor, la opoziție, de a  retrage consimțământul, de a nu face obiectul unei decizii atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri în cazul în care aceasta produce efecte juridice sau  afectează în mod semnificativ, de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorului la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.  Inspire Through SRL și Intech Solutions SRL, certifică faptul că vor respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, a Regulamentului UE 2016/679, precum și a OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

VI.6. Participantul la promoție în calitate de persoană vizată, are conform Legii nr. 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18).  

 VI.7. În vederea exercitării drepturilor sale, persoana vizată va înainta Organizatorilor o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, la adresa de pe site.

VI.8. Daca participantul intentioneaza sa si exercite drepturile prevazute in Politica de Confidentialitate, persoana vizata poate inainta Organizatorilor o cerere scrisa la punctele de lucru.

VII. Modalitatea de Desfasurare

VII.1. Pentru fiecare tranzacție cu bilete la unul dintre cinematografele Happy Cinema sus-menționte, în perioada 22.12.2021-09.01.2022 (filme, opera, balet, teatru, stand up comedy), clientul are posibilitatea de a accesa roata norocului digitala, aplicatie disponibila pe un device electronic (laptop, tableta) instalat la casele de bilete. Prin accesarea aplicației, poate castiga unul din premiile mentionate la Sectiunea IV.

VII.2. Pentru biletele achizitionate online clientul se va prezenta la una din casele de bilete ale Happy Cinema in vederea accesării aplicației, prezentand biletul de intrare aferent. Acest bilet va fi stampilat pe spate de către reprezentantul Happy Cinema

VII.3. Clientul este singurul responsabil pentru pastrarea biletului de cinema pâna la revendicarea premiului si recunoaște dreptul Organizatorului de a nu valorifica biletele rupte sau fara marcajele de siguranta ori fotocopiile acestora.

VII.4. Fiecare participant are dreptul să acceseze aplicația o singură data per tranzacție.

VIII. Acordarea premiilor

VIII.1. Premiile mentionate la sectiunea IV pot fi revendicate la casele de bilete din incinta Happy Cinema, pe baza biletului la cinema, oricand în perioada  22.12.2021-09.01.2022.

VIII.2. Premiile câștigate se vor înmâna căștigătorului de către personalul Happy Cinema pe loc, odată cu accesarea aplicație. Premiile se vor acorda în limita stocului disponibil din fiecare cinematograf.

VIII.4. In cazul in care castigatorul este minor sau interzis judecatoresc, premiul va fi inmanat părintelui, tutorelui sau curatorului, dupa caz, in conditiile prezentului regulament.

VIII.5. Castigatorul are obligatia sa participe la toate activitatile promotțonale organizate de către Organizator, legate de aceasta campanie promoțională.

VIII.6. Nu se va acorda contravaloarea în bani a premiilor.

VIII.7. Prin acceptarea premiului castigat, castigatorul se obliga sa participe la toate activitatile promotionale organizate de catre Organizator, legate de aceasta campanie promoțională.

VIII.8. Orice contestatie va fi depusa la birourile de informatii din incinta Hapy Cinema. Cererea scrisă, expresă și motivată în vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea Regulamentului trebuie depusa in termen de 24 de ore de la data constatării neregulii, orice sesizare în acest sens depusă dupaă trecerea termenului de mai sus fiind considerată nulă de drept și neavenită.

Eventualele contestații vor fi soluționate în termen de 48 de ore.

 1. Excluderi

IX.1. Biletele gratuite dobandite indiferent de metodă – concursuri, parteneriate, etc – nu pot participa la campanie.

 1. Dispozitii finale

X.1. Organizatorul campaniei promoționale nu este raspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite decat în limitele prevăzute la pct.V al prezentului Regulament.

X.2. Prin înscrierea la campania promoțională “O iarnă ca-n filme” participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

X.3.  Participanții nu pot primi echivalentul în bani al niciunui premiu.

X.4. Promoția nu este cumulativă cu alte promoții și reduceri ale Happy Cinema

 X.5. Campania promoțională poate amânată, întreruptă sau încheiată înaintea finalului anunțat al perioadei de campanie, în caz de forță majoră sau printr-o decizie unilaterală a organizatorului.

X.6. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra biletelor de intrare.

X.7. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

X.8 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act aditional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati si/sau a publicarii actului aditional pe site-ul www.happycinem.ro si la birourile de informatii din Happy Cinema.